top of page
SPONT NUTRİ CALSO PASS Besi Koyunları İçin Bypass Yağ | Kalsiyum Sabunu

SPONT NUTRİ CALSO PASS Besi Koyunları İçin Bypass Yağ | Kalsiyum Sabunu

 

BYPASS YAĞ – KALSİYUM SABUNU (KORUNMUŞ YAĞ) NEDİR?

 

Bitkisel veya hayvansal kaynaklı yağ asitlerinden elde edilmiş kalsiyum sabunu formunda rumenden korunmuş bir yağ formudur. Kalsiyum sabunları yağı oluşturan yağ asitlerinin, kalsiyum oksit ile reaksiyona girerek kalsiyum sabunları oluşturması ile elde edilir. Kalsiyum tuzu bypass yağlar, kalsiyum içeriği nedeniyle diğer yağlar ile kıyasla sindirilebilirliği yüksek olduğundan net enerji miktarı çok daha yüksektir.

 

NEDEN BYPASS YAĞ KULLANILMALIDIR?

 

Yağlar, insan ve hayvan beslenmesinde önemli yer tutan temel bileşenler olup, birim ağırlıkta en yüksek enerjiyi vermektedir. Yemin enerji düzeyinin, üreme işlevini etkileyen en önemli besinsel faktördür. Yağlar; karbonhidratlardan ve proteinlerden daha fazla enerji içerdiklerinden hayvanların performansları üzerinde önemli rol oynarlar.

Yapılan birçok bilimsel araştırma korunmuş yağların (bypass yağların) hayvan beslemedeki önemini ortaya koymaktadır. Yağ asitlerinin kalsiyum tuzlarının ruminant rasyonlarına katılması plazma kolesterol ve progesteron düzeylerinin artmasına yol açmakta, bu da ovulasyon oranı ile embriyo kalitesinin artışına neden olmaktadır (Spicer ve ark. 1993). Korunmuş yağ katkısı içlerinde en uygunu olup, korunmuş yağ rumen asidozisine neden olmamakta, rumendeki selüloz sindirimini olumsuz etkilememektedir (Yilmaz ve ark., 2009). McNamara ve ark. (2003), süt sığırlarında rasyona yağ ilavesinin üreme performansı üzerine etkilerini inceledikleri çalışmalarında korunmuş yağ katkısının fertilite özelliklerini iyileştirdiğini bildirmiştir. Rasyonlara yeterli miktarda yağ ilave edilmediği durumlarda hayvanın enerji ihtiyacını karşılamada sorunlar yaşanabileceği gibi çeşitli üreme fonksiyonlarında da olumsuzluklar görülebilecektir. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için rasyona korunmuş yağ katılmalıdır. Yeni doğum yapmış ve/veya yüksek performans gösteren süt hayvanları, süt üretebilmek için yedikleri yemlerden aldıkları enerjiden çok daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için vücutlarındaki yağ depolarını kullanırlar. Bunun sonucunda hayvan güçten düşer; iştahı ve süt verimi azalır, hayvan kilo verir, döl verimi düşer, metabolizması bozulur ve ketozis vakaları meydana çıkar. Bypass yağlar düzenli kullanımda hayvanların enerji ihtiyacını karşılayarak; formda kalmasını et, süt ve döl performansının yükselmesine katkı sağlar.

SPONT NUTRİ CALSO PASS Besi Koyunları İçin Bypass Yağ | Kalsiyum Sabunu

    bottom of page